Čo vám môžeme ponúknuť

Spoločnosť Baljak, s.r.o. je schopná zabezpečiť ako jedna z mála komplexnú ponuku všetkých bezpečnostných služieb.


Strážna služba

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,ochrana majetku podnikov,ochrana osoby.

Odborná príprava a poradenstvo

Kurzy odbornej spôsobilosti pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v súkromných bezpečnostných službách obidvoch typov "S" aj "P". Viac informácií nižšie.

Detektívna služba

Zisťovanie informácii v súvislosti s vymáhaním pohľadávok, monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo pred štátnym orgánom.

Taktiež ponúkame predaj príručiek pre pracovníkov SBS a evidencie. Viac informácií nižšie.Praktická príručka pre pracovníkov SBS


Praktická príručka pre pracovníkov SBS – je kniha, ktorá pomôže každému záujemcovi aby ľahko zvládol prípravu a následnú skúšku odbornej spôsobilosti v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby. V knihe sú zakomponované všetky testové otázky a kniha je spracovaná tak aby absolvent kurzu SBS už nepotreboval žiadne iné študijné materiály. Po stlačení na obrázok naľavo sa otvorí ukážka z knihy.
Cena za jeden kus: 3,-€ s DPH


Evidencia služieb – počet strán 40, cena za jeden kus: 1,90 € s DPH


V príprave sú aj ďalšie povinné evidencie a v blízkej budúcnosti Vám ich predstavíme.

Informácie o vykonávaných kurzoch SBS


Kurzy SBS vykonávame v Žiline na adrese: BALJAK s.r.o. ul. Na stanicu č.16, Žilina – Bytčica
a v Trenčíne na adrese: Vzdelávacia Akadémia J.A. Komenského, V.A.J.A.K. s.r.o., Nám. SNP 9.


Základný kurz typu "S", určený pre pracovníkov v súkromnej bezpečnostnej službe, sa vykonáva v rozsahu 5 dní, zvyčajne od pondelka do piatku. Vyučovacie hodiny sú rozvrhnuté od 08,00 hod. do 15,30 hod. Cena kurzu je 150.-€ vrátane správnych poplatkov.


Kurz typu "P", určený pre prevádzkovateľov súkromnej bezpečnostnej služby, sa vykonáva v rozsahu 10 dní. Vyučovacie hodiny sú rozvrhnuté od 08,00 hod. do 15,30 hod. Cena kurzu je 200.-€ vrátane správnych poplatkov.

V prípade, že máte záujem o kurz, kontaktujte nás prostredníctvom mailu baljak.security@gmail.com alebo telefonicky na číslach 0908/438938, 0911/438938

K prihláške na kurz potrebujeme iba:
- meno a priezvisko
- dátum narodenia
- miesto pobytu
- kontaktné telefónne číslo
- výber miesta kurzu Žilina alebo Trenčín

Termíny kurzov sú určované spravidla raz do mesiaca vždy podľa počtu záujemcov.


JUDr. Dušan Balog